Wiadomości - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości

Przeniesienie kodu LEI do LEI Polska

data:

Firmy ubiegają się o LEI za pośrednictwem usługodawcy, takiego jak LEI Polska. Muszą to zrobić, ponieważ nie mogą we własnym zakresie ubiegać się o dane LEI ani aktualizować ich w bazie danych LEI, zarządzanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. Zamiast tego do każdego kodu LEI przypisywany jest usługodawca (LOU – lokalna jednostka … Continued

Identyfikatory podmiotu prawnego: Odnowienie numeru LEI

data:

Każdy kod LEI jest nadawany na okres 1 roku i musi być corocznie odnawiany. Niezwykle ważne jest rozróżnienie między odnowieniem kodu LEI a zmianą danych związanych z LEI. Zmiana danych oznacza aktualizację danych w bazie danych GLEIF. Pamiętaj, aby aktualizować dane swojej firmy u usługodawcy za każdym razem, gdy ulegną zmianie. Można to zrobić w … Continued

Dlaczego warto skorzystać z oficjalnego agenta rejestracji składając wniosek o kod LEI?

data:

Jeśli poszukujesz kodu LEI, wnioskujesz o niego lub jego odnowienie, znajdziesz rozmaite strony internetowe oferujące szybkie i bezpieczne usługi rejestracji LEI. Większość tych witryn gromadzi dane za pomocą formularzy online. W przypadku oficjalnych agentów rejestracji i lokalnych jednostek operacyjnych dane te są wykorzystywane do rejestracji lub odnawiania kodu LEI. Pojawia się jednak coraz więcej witryn … Continued

Rejestracja LEI w innych krajach

data:

Proces rejestracji LEI różni się w zależności od kraju i jurysdykcji, ponieważ nie we wszystkich krajach funkcjonuje lokalny podmiot nadający LEI (LOU – Lokalna Jednostka Operacyjna), a większość LOU może nadawać LEI tylko określonym regionom. Dlatego GLEIF wprowadził koncepcję agentów rejestracji (RA), w ramach której większość agentów RA jest bezpośrednio połączonych z co najmniej jedną … Continued

Globalny system identyfikatorów podmiotów prawnych

data:

Co to jest identyfikator podmiotu prawnego i dlaczego firmy go potrzebują? Kod identyfikacyjny podmiotu prawnego lub numer LEI to unikalny globalny numer identyfikacyjny firmy, który jest wydawany przez lokalną jednostkę operacyjną akredytowaną przez GLEIF. Instytucje finansowe i organy regulacyjne używają LEI do identyfikacji uczestników rynków finansowych. Zgodnie z dyrektywą MiFID II kody LEI są obowiązkowe … Continued

Korzyści biznesowe wynikające z przyjęcia LEI

data:

Kody LEI są szybko wdrażane przez jurysdykcje na całym świecie. Obecnie unikalne 20-cyfrowe kody są obecnie obowiązkowe dla wielu firm działających w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Azji. Chociaż rejestracja LEI może być obowiązkowa dla Twojej firmy, powszechne wdrożenie LEI wiąże się z wieloma korzyściami dla firm świadczących usługi finansowe. Promowanie wydajności Raport Global LEI … Continued

Czym są MiFID II i EMIR i dlaczego mają znaczenie?

data:

Dyrektywa MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych obowiązuje w całej UE od końca 2007 roku. MiFID reguluje następujące kwestie: Wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej; Wymogi dotyczące zezwoleń na rynkach regulowanych; Raportowanie regulacyjne w celu uniknięcia nadużyć na rynku; Obowiązki przejrzystości handlu akcjami; Zasady dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu. Od tego czasu dyrektywa została … Continued

W jaki sposób zgłasza się relację spółka macierzysta – spółka zależna?

data:

Od 1 maja 2017 r. podmioty są zobowiązane do ujawniania bezpośrednich i ostatecznych powiązań ze spółką dominującą, gdy ubiegają się o identyfikator podmiotu prawnego (LEI) lub gdy odnawiają swój obecny kod LEI. Każdy podmiot ubiegający się o kod LEI lub odnawiający go jest zobowiązany do ujawnienia pewnych informacji dotyczących swoich spółek macierzystych Lokalnej Jednostce Operacyjnej … Continued

Regulacyjne wykorzystanie identyfikatorów podmiotów prawnych. Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI (LEI ROC)

data:

Potencjalne korzyści regulacyjne związane z globalnymi ramami dotyczącymi transakcji finansowych uznano już 20 lat przed wybuchem kryzysu finansowego w 2008 r. Zanim wdrożono globalny system LEI, każdy kraj był odpowiedzialny za określenie i realizację własnych ram śledzenia transakcji finansowych. Doraźny charakter poprzedniego systemu (lub jego brak) oznaczał, że śledzenie transakcji międzynarodowych było w zasadzie niemożliwe. … Continued

Znaczenie zaufania do tożsamości w erze cyfrowej

data:

Ponieważ rozwiązania cyfrowe stają się coraz bardziej wszechobecne, rośnie również znaczenie wdrażania mechanizmów budowania zaufania do tożsamości w erze cyfrowej. Dbanie o bezpieczeństwo naszej tożsamości online to jedna strona medalu; drugą jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa podczas transakcji z klientami na odległość. Złożoność wzrasta tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę transakcje biznesowe występujące w skali globalnej. … Continued