Polityka Prywatności - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Polityka Prywatności

Ważne od 10.01.2022

Wstęp

Serwis LEI Polska jest obsługiwany przez Baltic LEI AS (numer rejestracyjny 14357869, adres prawny Veerenni tn 24, 10135, Estonia) i jest agentem rejestracji LEI w Polsce działającym pod znakiem towarowym “LEI Polska”.

LEI Polska przetwarza i wykorzystuje dane osobowe w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

LEI Polska działa jako agent rejestracji LEI i współpracuje z lokalnymi jednostkami operacyjnymi akredytowanymi przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). LEI Polska gromadzi dane osób prawnych. Gromadzenie danych odbywa się na stronie internetowej, gdy przedstawiciel podmiotu prawnego składa wniosek o uzyskanie lub odnowienie swojego identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Po otrzymaniu wniosku, LEI Polska może zażądać dodatkowych informacji e-mailem lub telefonicznie, jeśli jest to wymagane. LEI Polska gromadzi tylko te dane, które są niezbędne do złożenia wniosku, odnowienia lub aktualizacji LEI.

LEI Polska przetwarza dane, takie jak nazwa firmy podmiotu prawnego, numer rejestracyjny, adres prawny, adres siedziby, informacje o spółce macierzystej, imię i nazwisko przedstawiciela, adres e-mail, dokumenty upoważnienia (Pełnomocnictwo), numer telefonu, i szczegóły płatności. LEI Polska oczekuje, że takie dane dotyczą wyłącznie podmiotów prawnych, a zatem nie są uważane za dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie prywatności. Jeśli jednak dane dotyczące osób fizycznych (przedstawiciela osoby prawnej) mieszczą się w definicji danych osobowych, opisujemy w tym miejscu, w jaki sposób te dane są przetwarzane.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych: Hendrik Lepp, e-mail hendrik@lei-polska.pl

Jakie dane osobowe zbieramy

LEI Polska gromadzi dane osobowe od osób fizycznych, które reprezentują osoby prawne. Nazwisko i dane kontaktowe (e-mail / numer telefonu) będą przechowywane w bazach danych LEI Polska. Dane są gromadzone, gdy przedstawiciel podmiotu prawnego składa wniosek na stronie internetowej LEI Polska.

Cele przetwarzania danych osobowych

LEI Polska gromadzi dane osobowe osób fizycznych reprezentujących osoby prawne w celu rejestracji, odnowienia i aktualizacji kodów LEI dla osób prawnych.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy. Niniejsza Polityka jest zgodna z polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) przyjętą przez KIP.

Marketing bezpośredni

LEI Polska nie wysyła wiadomości e-mail do celów marketingu bezpośredniego. E-maile służą do przypominania i utrzymywania komunikacji z klientami.

Odbiorcy

Dane osobowe osób, które reprezentują osoby prawne, nie będą udostępniane publicznie.

Prawa osób, których dotyczą dane

Prawo dostępu. Osoby fizyczne mogą uzyskać dostęp lub otrzymać informacje dotyczące swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do samodzielnego przesłania tych danych stronie trzeciej.

Prawo do usunięcia danych. Każda osoba ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do powiązanych celów.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z LEI Polska.

Okres przechowywania i gromadzenia danych

LEI Polska przechowuje dane i dokumenty zgodnie z wymogami GLEIF. W przypadku sporu dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia porozumienia lub do wygaśnięcia terminu reklamacji. Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Unii Europejskiej.

Zmiany

LEI Polska może zaktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnym momencie, jeśli będzie to wymagane w celu odzwierciedlenia zmian w praktykach przetwarzania danych, przepisach dotyczących ochrony danych osobowych lub w inny sposób.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze przez odwiedzane strony internetowe. Są szeroko stosowane w celu umożliwienia lub usprawnienia działania stron internetowych, a także w celu dostarczania informacji właścicielom witryn.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione, odwiedź www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.